Tel: 054-10 10 11 Styling Studio Trädgårdsg. 5 652 26 KARLSTAD